Firmie

JESTEŚMY PARTNEREM PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO

Celem Groupe CIF jest zdobycie silnej pozycji na światowym rynku przemysłu ciężkiego. Dlatego wśród czterech głównych filarów naszej działalności znajdują się: górnictwo, branża cementowa, przerób hutniczy i przemysł energetyczny. To szerokie spektrum dopełnia rozwój rynków skupionych wokół środowiska naturalnego, odwiertów na morzu i lądzie oraz sektora rolno-spożywczego, włączając w to ich szczególne i nierzadko skomplikowane wymogi.

Downloads